Logo gemeentenieuwsonline.nl

slavisch-byzantijnse vesperviering

Op zaterdag 8 juni verzorgt het Nijmeegs Byzantijns Koor o.l.v. Svetlana van Wielink een vesperviering volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus.

Titus Brandsma Gedachteniskerk, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen.

Aanvang: 19:00

www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl

FB: Nijmeegs Byzantijns Koor.