Logo gemeentenieuwsonline.nl
Uitreiking van de plum door Rianne Jansen, voorzitter stichting Op Eigen Tenen aan Mireille Hopman van TriUnity. (foto: H. Hopman)
Uitreiking van de plum door Rianne Jansen, voorzitter stichting Op Eigen Tenen aan Mireille Hopman van TriUnity. (foto: H. Hopman)

Pluim voor TriUnity in Nijmegen

NIJMEGEN - Bjna iedereen kent wel iemand met een vorm van autisme. Het is ook geen nieuws dat autisme het leven op diverse terreinen sterk beïnvloedt. Het volgen van onderwijs, sociale contacten, zelfstandig wonen en het vinden van werk gaan vaak niet over rozen. De hulpverlening is vaak 'versnipperd' en in het algemeen kijkt men naar iemands beperkingen in plaats van naar de mogelijkheden.

Vanuit deze frustratie is TriUnity ontstaan. Een organisatie in Nijmegen die jongeren met autisme een kans biedt op een zelfstandig en zinvol bestaan, door hen op te leiden, passend bij hun specifieke vaardigheden. Jongeren krijgen ondersteuning om aan het werk te komen en te blijven. Oprichtster Mireille Hopman ondervond dat haar zoon met autisme niet genoeg mogelijkheden kreeg zijn talenten te ontwikkelen, enomdat dit niet alleen voor hem geldt, startte zij TriUnity.

Verfrissend in de aanpak is denken vanuit mogelijkheden, en de levensbrede aanpak: de jongeren worden op verschillende levensgebieden geholpen door dezelfde hulpverleners. Het streven is om zoveel mogelijk jongeren te begeleiden naar betaald werk waardoor zij langdurig op eigen ‘tenen’ kunnen staan.

Niet de beperking, maar juist de mogelijkheden bepalen de toekomst. TriUnity laat met deze aanpak zien dat een betere participatie en meer levensgeluk voor mensen met autisme mogelijk is tegen lagere kosten dan de huidige 'versnipperde” hulpverlening.

Vanwege deze positieve visie én vanwege de levensbrede insteek heeft de Veenendaalse stichting Op Eigen Tenen op 9 mei aan TriUnity een pluim overhandigd.